Odaberite jezik: BiH
Univerzitet u Sarajevu   Univerzitet u Sarajevu Centralni prijavni servis
STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM ISSS
AKAD. GOD. 2013/14
 • Image
  Rektorat Univerzitet u Sarajevu
 • Image
  Ekonomski fakultet
 • Image
  Građevinski fakultet
 • Image
  Akademija likovnih umjetnosti
 • Image
  Veterinarski fakultet
 • Image
  Medicinski fakultet
 • Image
  Fakultet za saobraćaj i komunikacije
 • Image
  Stomatološki fakultet
 • Image
  Elektrotehnički fakultet
 • Image
  Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
    
PRIJAVA NA SISTEM
Korisnik:
Lozinka:
  Unesite prikazani kontrolni broj
Kontrolni broj:
 
Prije nego što unesete Vaše prijavne detalje provjerite da li web adresa ove stranice počinje sa https, tj. da je https://www.isss.ba/login.aspx. Po završenom radu, odjavite se od sistema i zatvorite Vaš browser (web preglednik). Za pomoć pri prijavi, kliknite na uputstvo za prijavu ili pošaljite e-mail na isss@unsa.ba
 • Opća ekologija
  25.04.2014 16:00:00
  Otvoren za prijave
 • Finansijsko računovodstvo i fina
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Interna revizija i kontrola
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Korporativno računovodstvo i izv
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Porezno računovodstvo
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Računovodstvo i revizija u finan
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Revizija
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Revizija finansijskih izvještaja
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Revizija i revizijsko izvještava
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Revizija računovodstvenih i posl
  26.04.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Kontrola kvalitete rada
  26.04.2014 13:00:00
  Otvoren za prijave
 • Investicije
  05.05.2014 16:00:00
  Otvoren za prijave
 • Fizikalna terapija u rehabilitac
  05.05.2014 16:15:00
  Otvoren za prijave
 • Krivično pravo i krivično proces
  05.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Upravljanje marketing komunicira
  05.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Finansijska tržišta i instrument
  05.05.2014 19:15:00
  Otvoren za prijave
 • Kriminalistika
  06.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Finansiranje razvoja
  06.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Menadžment komercijalnih banaka
  06.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Upravljanje marketing kanalima
  06.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Kriminologija
  07.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Institucionalna ekonomija
  07.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Marketing analitika
  07.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Marketing finansijskih instituci
  07.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Sigurnosne studije
  08.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Modeli ulaganja i amortizacije
  08.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Poreska politika i sistem
  08.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Razvoj Leadershipa
  08.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Klinički kurs I
  09.05.2014 13:00:00
  Otvoren za prijave
 • Praktičan rad II
  09.05.2014 14:30:00
  Otvoren za prijave
 • Zdravstvena njega starih
  09.05.2014 14:30:00
  Otvoren za prijave
 • Metodologija
  09.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Globalni marketing
  09.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Strateško preduzetništvo
  10.05.2014 9:15:00
  Otvoren za prijave
 • Investiciono bankarstvo
  10.05.2014 10:00:00
  Otvoren za prijave
 • Engleski jezik
  10.05.2014 12:00:00
  Otvoren za prijave
 • Zdravstvena njega djece
  10.05.2014 12:00:00
  Otvoren za prijave
 • Rehabilitacija pacijenata sa hem
  12.05.2014 15:00:00
  Otvoren za prijave
 • Finansijske institucije i tržišt
  12.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Engleski jezik
  12.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Ekonomija okoliša i prirodnih re
  13.05.2014 17:00:00
  Otvoren za prijave
 • Finansijska analiza
  13.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Industrija osiguranja
  13.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Poslovno komuniciranje i pregova
  13.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Strateška udruživanja i akvizici
  14.05.2014 17:15:00
  Otvoren za prijave
 • Napredno finansijsko izvještavan
  16.05.2014 18:30:00
  Otvoren za prijave
    
 • Krivično pravo I
  23.04.2014 9:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravo privrednih društava
  23.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Bankarski menadžment
  23.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Bankarstvo
  23.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Međunarodno poslovno pravo
  23.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Poslovno pravo
  23.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Analiza vanjske trgovine
  23.04.2014 12:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Ekonomski razvoj
  23.04.2014 13:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Teorija i analiza bilansa
  23.04.2014 14:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Upravljačko računovodstvo
  23.04.2014 14:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Međunarodno javno pravo I
  23.04.2014 16:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravna klinika iz međunarodnog j
  23.04.2014 16:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravna klinika iz krivičnog prav
  23.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Sociologija sa sociologijom prav
  23.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Krivično pravo II
  24.04.2014 9:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Računovodstvo
  24.04.2014 9:30:00
  Zatvoren za prijave
 • Računovodstvo neprofitnih organi
  24.04.2014 9:30:00
  Zatvoren za prijave
 • Međunarodna ekonomija
  24.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Međunarodna trgovina
  24.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Marketing usluga
  24.04.2014 14:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Upravljanje marketingom
  24.04.2014 14:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Računovodstvo finansijskih insti
  24.04.2014 15:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Međunarodno javno pravo II
  24.04.2014 16:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Institucije rimskog prava
  24.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Procesno međunarodno privatno pr
  24.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Istraživanje marketinga
  25.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Marketing
  25.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Finansijska revizija i kontrola
  25.04.2014 13:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Kontrola i revizija
  25.04.2014 13:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Krivično procesno pravo II
  25.04.2014 14:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Penologija
  25.04.2014 15:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravna klinika iz krivičnog proc
  25.04.2014 15:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Restorativna pravda
  25.04.2014 16:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Sudstvo za maloljetnike
  25.04.2014 16:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Metodologija društvenih i pravni
  25.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravna logika sa metodologijom p
  25.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Savremeni pravno - politički sis
  25.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Osnovi prava intelektualnog vlas
  26.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Ustavno pravo II
  26.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Poslovne finansije
  28.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Vrednovanje preduzeća
  28.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Krivično pravo EU
  28.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Prekršajno pravo
  28.04.2014 11:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Finansijsko računovodstvo
  28.04.2014 12:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Marketing komuniciranje
  28.04.2014 12:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Ustavno sudstvo
  28.04.2014 12:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Ekonomske osnove države i prava
  28.04.2014 16:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Bračno pravo
  28.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Obligaciono pravo – posebni dio
  28.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Osnovi kriminalistike
  28.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravo industrijskog vlasništva
  28.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Stvarno pravo
  28.04.2014 17:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Pravna klinika iz obligacionog p
  28.04.2014 18:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Aktuelna pitanja svjetske ekonom
  29.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
 • Svjetski ekonomski razvoj
  29.04.2014 10:00:00
  Zatvoren za prijave
    

1032: konekcija izvan akademske mreže Univerziteta u Sarajevu  

© 2005-2014 Univerzitet u Sarajevu
Univerzitetski tele-informatički centar UTIC Sarajevo

Ver. 3.0.9, datum zadnje izmjene: 08.01.2013
UNIVERSITY OF SARAJEVO | AUTHORISER: DIRECTOR, INFORMATION MANAGEMENT, INFORMATION SERVICES | THIS SITE USES A VERISIGN SECURE SSL CERTIFICATE
Informacioni sistem studentskih službi (ISSS) Univerziteta u Sarajevu je implementiran na nivou kontrolirane računarske mreže. Rad na mreži i upotreba uređaja i resursa na njenoj infrastrukturi je nadgledana cijelo vrijeme te zahtijeva eksplicitno dopuštenje od strane ovlaštene službe fakulteta/akademije i mrežnog administratora Univerziteta u Sarajevu. U slučaju da Vi nemate takvo dopuštenje/ovlaštenje u pisanom obliku, vodite računa da time kršite pravila korištenja akademske mreže i možete biti tretirani od strane nadležnih službi u skladu sa Zakonom. Nastavkom korištenja ovog sistema prihvatate da ste svjesni i da se slažete sa gore navedenim navodima. Po prijavi, molimo Vas da pročitate Uslove korištenja sistema i zaštite Vaše privatnosti putem linka u glavnom izborniku.
PAŽNJA: Svaka zloupotreba gornjeg povlači Zakonom propisane sankcije.
Za više informacija kontaktirajte nas ili pošaljite e-mail na rektorat@unsa.ba