akademska 2014/2015. god.
7
                  Informacioni sistem za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomama studenata UNSA
ISSS Diplome
5
HR UNSA
7
15°C
02.09.2015
srijeda
ugodno
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
ISSS UNSA analiza ostvarenih rezultata ispita ... po visini i dubini
8
Informacije
8018
ISSS UNSA integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz nazočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

  • prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
  • prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
  • Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
  • mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  • Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar prof. dr. Elvir Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.

Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.  

Stipendije za Evropski Forum Alpbach 2015

Poziv za prijave na program stipendiranja za odlazak na Evropski Forum Alpbach u Austriji, jednu od najuglednijih evropskih konferencija, otvoren je do 31.03.2015. godine za sve mlade osobe iz naše zemlje, do 30 godina starosti.

Evropski Forum Alpbach – EFA (Austrija), jedna je od najuglednijih evropskih interdisciplinarnih konferencija, sa dugom tradicijom, još od 1945. godine. Kroz organizovana predavanja i simpozije na najvišem nivou svake godine okupi preko 4.000 učesnika uključujući Nobelovce, uvažene profesore, eksperte, političare te i brojne mlade osobe kroz vlastiti program stipendiranja.

Ove godine će se održati u periodu od 19. augusta do 04. septembra 2015. godine u Austriji na temu “InEquality“. Sa obogaćenim programom i dodatnim sadržajem povodom svog 70. rođendana, Forum ove godine nudi mnogo toga što ne smijete propustiti!

Formalna struktura EFA obuhvata tri velike cjeline: Seminar Week (sedmicu intenzivnih kurseva/seminara sa najaktuelnijim temama), Ljetne škole i višednevne specijalizovane Simpozijume (ekonomija, zdravstvo, tehnologija itd.). Forum je interdisciplinaran te se bez obzira na vašu profesionalnu opredjeljenost možete prijaviti i učestvovati. Posljednjih godina posebna pažnja se poklanja poštivanju i poticanju različitosti.

Iako je program podijeljen na simpozije i ljetne škole, Forum podržava prijave za sve događaje. Na program stipendiranja za EFA mogu se prijaviti svi studenti i mladi do 30 godina starosti. Stipendije pokrivaju troškove učešća u potpunosti, a postoji mogućnost i prijave za nadoknadu troškova smještaja sa doručkom i džeparca.

Poziv za prijave na program stipendiranja otvoren je do 31. marta 2015. godine. Popunjena aplikacija za prijavu, koju možete preuzeti sa oficijelne web stranice Foruma, http://www.alpbach.org/, šalje se isključivo putem pošte na adresu Foruma u Beču. Svake godine 15 do 20 mladih osoba iz naše zemlje otputuje na EFA. Iskoristite šansu da prikupite nova znanja i iskustva, te upoznate mnoge mlade ljude koji dolaze iz preko 65 zemalja svijeta.

Za više informacija o programu Foruma, stipendijama i procesu apliciranja posjetite web stranicu Foruma, a ukoliko imate dodatna pitanja o tome kako se prijaviti za stipendije na raspolaganju su članovi Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu. Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS) pridruženi je član Evropskog Foruma Alpbach i predstavlja Forum mladima u Bosni i Hercegovini, te osigurava dodatne stipendije za BH učesnike.

Kao i prethodnih godina, članovi IGAS-a, koji su i sami bivši stipendisti Foruma, održat će prezentaciju „Kako aplicirati za stipendiju za Evropski Forum Alpbach“, na kojoj će biti predstavljen program EFA 2015 za mlade iz naše zemlje, uz savjete na koji način popuniti prijavu te osigurati sebi veće šanse za dobijanje stipendije za ovaj prestižni događaj. Radionica će biti održana 26.02.2015. godine u 18h na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, prostorije E-net centra (III sprat).

Tribina Univerziteta u Sarajevu

Tribina Univerziteta u Sarajevu „Bosna i Hercegovina: izazovi budućnosti“

Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu organizira tribinu na temu "Bosna i Hercegovina: izazovi budućnosti".

Izlagač će biti prof. dr. Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Tribina će biti održana u četvrtak 26. februara 2015. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, sa početkom u 11,00 sati.