7
                  Informacioni sistem za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomama studenata UNSA
ISSS Diplome
5
HR UNSA
7
21°C
30.08.2014
subota
ugodno
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
ISSS UNSA analiza ostvarenih rezultata ispita ... po visini i dubini
8
Informacije
2310
ISSS UNSA integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Nagradno takmičenje - “Moje putovanje Evropom”

EU Info centar objavljuje nagradno takmičenje: „Moje putovanje Evropom

Nagradno takmičenje za sve mlade turiste. Pokušaj da odgovoriš na pitanja: Koje si zemlje Evropske unije posjetio/la? Koji je bio najzanimljiviji dio tvog putovanja u zemlje Evropske unije? Šta si naučio/la tokom tog putovanja? Da li su se tokom tog putovanja stvorila neka zanimljiva prijateljstva? Opiši najzanimljivije detalje sa svog putovanja Evropom i osvoji nagradu po svom izboru.

U nagradnom takmičenju učestvuju mladi iz BiH koji, do 31.08.2014, na email adresu info@EUIC.ba pošalju fotografije i kratku reportažu o svom putovanju zemljama Evropske unije.

Izvor: http://euinfo.ba/nagradno-takmicenje-moje-putovanje-evropom/

Konkurs za angažman volontera u Rektoratu

Rektorat Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za angažman volontera u Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

(1)    pozicija

 Uvjeti:
 -    studenti završnih godina I ili II ciklusa,
 -    tehničke vještine (MS Office),
 -    znanje engleskog jezika (po mogućnosti još jednog svjetskog jezika).

Kandidati dostavljaju:
 -    Europass CV,
 -    motivaciono pismo,
 -    pismo preporuke,
 -    certifikat o znanju engleskog jezika (minimum B2),
 -    certifikat o znanju drugog jezika (minimum B2).

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno na adresu:

Univerzitet u Sarajevu
Služba za međunarodnu saradnju
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo

Prijave se mogu dostaviti do 05.09.2014. godine. 

Angažman volontera obuhvata sljedeće aktivnosti:
•    pripremanje informacija o ponuđenim sporazumima o saradnji na temelju dostavljenih inicijativa;
•    pripremanje informacija u vezi sa inicijativama za saradnju;
•    pripremu i učešće u orijentacijskom programu koji se organizira za strane studente;
•    pripremu i učešće u orijentacijskom programu koji se organizira za studente Univerziteta u Sarajevu koji učestvuju u mobilnosti;
•    obradu informacija potrebnih za štampanje materijala o fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku;
•    pripremanje informacija u vezi sa posjetama stranih delegacija našem univerzitetu;
•    pripremanje informacija u vezi sa posjetama predstavnika našeg univerziteta stranim univerzitetima;
•    pomoć u organizaciji ljetnih škola,
•    pomoć u organizaciji i održavanju info dana,
•    ispomoć u drugim poslovima koje obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

Poslovi će se obavljati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, njegovih organizacionih jedinica te na drugim mjestima gdje svoje poslove obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

Ekonomski fakultet – izmjena ispitnih termina za NP 95/96 i 01/02

Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita preko informacionog sistema ISSS vršit će u periodu

- od 18.08.2014. godine (ponedjeljak) do 28. 08. 2014. godine (četvrtak) za I termin septembarskog ispitnog roka školske 2013/14. i

- od 15.09.2014. godine (ponedjeljak) do 20.09.2014. godine (subota) za II termin septembarskog ispitnog roka školske 2013/14.

Prijavu ispita putem informacionog sistema ISSS vršit će studenti VII-1 stepena NP 01/02 i NP 95/96 koji su i do sada ispite prijavljivali elektronskim putem.

Ostali studenti četverogodišnjeg i dvogodišnjeg studija NP 01/02 i NP 95/96 evidentirani po isteku apsolventskog statusa za školsku 2013/14. godinu prijavu ispita vršit će u papirnoj formi.

Studenti koji prijavljuju komisijski ispit putem informacionog sistema ISSS dužni su donijeti uplatnicu i indeks (bez papirne prijave) u Studentsku službu.

Izvor: http://www.efsa.unsa.ba/ef/ba/oglasna-ploca-i-ciklus

Geneva International Students' Program

The Geneva International Students' Program is an English language study abroad semester at the University of Geneva that combines interdisciplinary English modules with intensive French language study.

The UNIGE is currently accepting applications for the 2015 GISP Session (Feb. 16 - May 22, 2015). 

Candidates may apply online by October 15th, 2014.

Više detalja: www.unige.ch/gisp

Izvor: http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=115