7
                  Informacioni sistem za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomama studenata UNSA
ISSS Diplome
5
HR UNSA
7
-2°C
24.11.2014
ponedjeljak
maglovito
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
ISSS UNSA analiza ostvarenih rezultata ispita ... po visini i dubini
8
Informacije
4244
ISSS UNSA integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Okončano elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomi

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je uspješno okončao sve procedure u okviru aktivnosti za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomi diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu za svečanu promociju zakazanu za subotu, 8. novembra 2014. godine u centru Skenderija. Ovu svečanost Univerzitet u Sarajevu tradicionalno organizira svake godine, a koja predstavlja svečani čin zvaničnog uručenja službenih dokumenata koje Univerzitet u Sarajevu izdaje studentima koji su okončali svoje studije tokom prethodne akademske godine. Po riječima Rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharema Avdispahića, dr. h. c. sve aktivnosti vezane za zakazanu promociju su uspješno završene.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je i ove godine na vrijeme sproveo sva svoja zaduženja po Statutu UNSA i Poslovniku o štampanju diploma i dodataka diplomi na Univerzitetu u Sarajevu, a u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu. Svi dokumenti su izdati do srijede, 05.11.2014. godine bez uočenih tehničkih i administrativnih propusta. Prof. dr. Senad Burak, direktora Centra, naglašava da su za ovu promociju sve članice Univerziteta (fakulteti, akademije, pridružene članice) uspješno obavile potrebno ažuriranje relevantnih podataka na osnovu kojih se elektronski izdaju i štampaju diplome i dodaci diplomi. To je potvrđeno i od strane prof. dr. Zehre Kreho, prorektorese Univerziteta zadužene za nastavu, koja je i ove godine koordinirala svim pojedinostima na administrativnoj pripremi i izdavanju diploma za svih 25 članica UNSA.

Univerzitet u Sarajevu elektronski izdaje diplome i dodatke diplomi za sve studente koji su okončali svoje studije po Bolonjskom načinu studiranja od 2007/2008. akademske godine. Dodatak diplomi (diploma supplement) je rađen u skladu sa direktivama Evropske komisije i standardima na univerzitetima zemalja Evropske zajednice, i kao takav je priznat u mnogim zemljama u kojim naši studenti uspješno nastavljaju svoje školovanje ili se zapošljavaju. Dodatak diplomi je elektronski zaštićen barcode tehnologijom sa šiframa jedinstvenim za svakog studenta UNSA.

Univerzitet je ove godine po prvi put elektronski izdao i odštampao službene dokumente i za medicinsku grupaciju fakulteta (Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet sa klinikama, Farmaceutski fakultet), izuzev Veterinarskog fakulteta čiji studenti po Bolonjskom programu još nisu okončali svoje studije.

Ukupan broj pojedinačnih stranica koje je Centar odštampao za ovogodišnju promociju iznosi preko 76.000. Svaki student dobiva originalnu diplomu i dodatak diplomi na bosanskom, a dio fakulteta izdaju diplome i dodatke i na engleskom jeziku. Pored toga je po Poslovniku izdat i isti broj kopija dokumenata koje se arhiviraju na matičnim fakultetima.

Svi podaci, uključujući matične podatke, podatke o stručnim i naučnim zvanjima, podatke o položenim ispitima, ostvarenim ECTS bodovima, prosječnoj ocjeni, profesionalnom statusu, ishodima učenja, ostvarenoj ukupnoj klasifikaciji kvalifikacije itd. se za svakog studenta kojem se elektronski izdaju diplome i dodatak diplomi automatski preuzimaju iz studentskog informacionog sistema ISSS UNSA. Uspostavljanjem tog sistema, kao i informacioniog sistema za podršku upravljanju ljudskim resursima HR UNSA, Univerzitet u Sarajevu je postavio temelje za funkcionalnu integraciju svih članica Univerziteta u jedinstveni sistem. Pored ostalih preduslova, upravo su ta postignuća bila ključna za uspješno dodjeljivanje Rješenja kojim je 18.09.2014. godine Univerzitetu u Sarajevu dodjeljenja institucionalna akreditacija.


Programiranje baze podataka i sistema, kontrola i upravljanje procesom


UTIC Printer room

UTIC Help Desk

ISSS Administracija

Elektronsko izdavanje diploma i dodataka diplomama