7
                  Informacioni sistem za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomama studenata UNSA
ISSS Diplome
5
HR UNSA
7
23.12.2014
utorak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
ISSS UNSA analiza ostvarenih rezultata ispita ... po visini i dubini
8
Informacije
4616
ISSS UNSA integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Naknadni konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na ETF - Sarajevo u studijskoj 2014/2015. godini (drugi upisni rok)

O B A V I J E S T

Obzirom da je preostao određeni broj zainteresiranih kandidata za upis na III (treći) ciklus studija - doktorski studij koji se iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti prijaviti na konkurs, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu će izvršiti prijem prijava i izbor kandidata na osnovu naknadnog konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini (u drugom upisnom roku).

Naknadni konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2014/2015. godini se raspisuje na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2575/14 od 25.06.2014. godine i Odluke Nastavnonaučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 04-1-6285/14 od 08.12.2014. godine.

Podnošenje prijava po osnovu naknadnog konkursa (u drugom upisnom roku) može se izvršiti od 15. do 31. decembra 2014. godine.

ARHITEKTONSKI FAKULTET

Javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Arhitektonskog fakulteta

Asocijacija studenata Arhitekture, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu provodi Natječaj za znak i logotip Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Cilj Natječaja je da podstakne sve potencijalne učesnike da svojom kreativnošću doprinesu što kvalitetnijem i originalnijem rješenju koje će vizualno identificirati Arhitektonski fakultet Univeziteta u Sarajevu.

Ponuđena rješenja autori trebaju poslati u elektronskom obliku na adresu logo@af.unsa.ba do ponoći 05.01.2015.godine . Sekretar natječaja Ivica Medić, stručni izvjestilac Semra Aganović

Više informacija na http://af.unsa.ba/d-novosti.php#100.0

Zanimljivosti iz nauke, tehnike, umjetnosti i društva

Obavještavaju se korisnici javnog dijela informacionog sistema ISSS UNSA da je okončana izgradnja nove funkcionalnosti - zanimljivosti iz svijeta nauke, tehnike, umjetnosti i društva.

Ova nova funkcionalnosti sadrži interesantne i popularne zanimljivosti iz svijeta nauke, tehnike, umjetnosti i društva koji mogu poslužiti u podizanju općeg znanja o popularnim aspektima nauke i društva. Sadržaj modula se inicijalno prikazuje tabelarno u skraćenom prikazu, a detaljniji opis svake zanimljivosti je obezbijeđen putem linkova koji su pridruženi naslovnoj fotografiji i naslovnom tekstu.

Baza podataka ovog modula se ažurira svakodnevno i sadrži veliki broj pojedinačnih zapisa. Večina informacija prikazanih u ovom modulu su obezbijeđene i lektorisane od strane Federalne novinske agencije  FENA. Manji dio članaka iz ove kategorije kreira UTIC. Planirano je da se u tom pogledu pokuša oformiti mreža saradnika sa svih fakulteta/akademija Univerziteta u Sarajevu, koji bi na popularan način prezentirali rezultate svojih naučno-istraživačkih projekata kroz ovaj modul.

Pristup ovoj novoj funkcionalnosti je omogućen putem linka 'Zanimljivosti' u gornjem izborniku pod kategorijom 'Novosti'. Socijalni linkovi za preporuku (recommend) i dijeljenje (share) putem popularnih društvenih mreža Facebook, Twitter, LinkedIn i Google Plus su implementirani.

UTIC ISSS DEVELOPMENT TEAM

Najava info dana o Erasmus Mundus programu 2016/16

Najava info dana o Erasmus Mundus programu: stipendije za mobilnost u akademskoj 2015/2016. godini

Univerzitet u Sarajevu je u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa. Time je Univerzitet u Sarajevu jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je od 2008. godine do danas učestvovala odnosno učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata. Novi projekti su SIGMA, Euroweb, SUNBEAM i GreenTech. Pored ovih, raspisani su konkursi i za JoinEU-SEE PENTA (drugi krug) i ERAWEB, što čini ukupno šest projekata Erasmus Mundusa. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Sarajevskog univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na 55 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.  Više...

Javni poziv za sufinansiranje troškova prve godine III ciklusa studija

Javni poziv za sufinansiranje troškova prve godine III ciklusa studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisalo je JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova prve godine III ciklusa studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ za 2013/2014. i 2014/2015. studijsku godinu na Univerzitetu u Sarajevu.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za sufinansiranje troškova prve godine III ciklusa studija dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.

Konkurs i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (http://mon.ks.gov.ba), odnosno putem linka.

Izložba umjetničkih radova studenata ALU

Izložba umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

U okviru obilježavanja „Univerzitetskih decembarskih dana“ čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na otvaranje izložbe umjetničkih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu koje će biti upriličeno u

  • utorak 2. decembra 2014. godine u 14,00 sati
  • u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

Program otvaranja izložbe uveličat će izvedbe studenata Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti.

Okončano elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomi

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je uspješno okončao sve procedure u okviru aktivnosti za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomi diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu za svečanu promociju zakazanu za subotu, 8. novembra 2014. godine u centru Skenderija. Ovu svečanost Univerzitet u Sarajevu tradicionalno organizira svake godine, a koja predstavlja svečani čin zvaničnog uručenja službenih dokumenata koje Univerzitet u Sarajevu izdaje studentima koji su okončali svoje studije tokom prethodne akademske godine. Po riječima Rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharema Avdispahića, dr. h. c. sve aktivnosti vezane za zakazanu promociju su uspješno završene.

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je i ove godine na vrijeme sproveo sva svoja zaduženja po Statutu UNSA i Poslovniku o štampanju diploma i dodataka diplomi na Univerzitetu u Sarajevu, a u skladu sa Pravilnikom o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu. Svi dokumenti su izdati do srijede, 05.11.2014. godine bez uočenih tehničkih i administrativnih propusta. Prof. dr. Senad Burak, direktora Centra, naglašava da su za ovu promociju sve članice Univerziteta (fakulteti, akademije, pridružene članice) uspješno obavile potrebno ažuriranje relevantnih podataka na osnovu kojih se elektronski izdaju i štampaju diplome i dodaci diplomi. To je potvrđeno i od strane prof. dr. Zehre Kreho, prorektorese Univerziteta zadužene za nastavu, koja je i ove godine koordinirala svim pojedinostima na administrativnoj pripremi i izdavanju diploma za svih 25 članica UNSA.  Više...