7
                  Informacioni sistem za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomama studenata UNSA
ISSS Diplome
5
HR UNSA
7
9°C
25.10.2014
subota
oblačno
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
ISSS UNSA analiza ostvarenih rezultata ispita ... po visini i dubini
8
Informacije
3748
ISSS UNSA integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Održan 5. sajam stipendija

Peti sajam stipendija, koji je održan 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, obraćanjima su otvorili prof. dr. Faruk Mekić, prorektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Maida Čohodar, prodekanesa Mašinskog fakulteta. Istaknuto je da je Sajam stipendija jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. Konačni cilj organiziranja ovog sajma je koordinirano djelovanje aktera u oblasti visokog obrazovanja kako bi doprinijeli stvaranju boljeg društva.

Na Petom sajmu stipendija učestvovalo je 29 institucija koje su brojnim posjetiocima predstavili različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.).

Na Petom sajmu stipendija učestvovali su sljedeći izlagači:

 • Fondacija „Humanost u akciji“,
 • Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, I
 • nternacionalni univerzitet u Sarajevu,
 • Predstavništvo njemačke privrede u BiH, Fondacija „Konrad Adenauer“,
 • Ambasada Japana u BiH, BHV Consulting,
 • IAESTE BiH LC Sarajevo,
 • Ambasada Grčke u BiH, Ured DAAD-a u Sarajevu,
 • Fachhochschule KÄRNTEN, Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität (ICM),
 • Education USA,
 • AIESEC Sarajevo,
 • Inicijativna grupa Alpbach u Sarajevu IGAS,
 • Erasmus Student Network,
 • Ambasada SAD-a u BiH,
 • EU info centar,
 • Ambasada Francuske u BiH,
 • British Council Bosnia and Herzegovina,
 • OeAD-GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research),
 • „Spajalica“,
 • Univerzitet Burch,
 • Centar za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu,
 • „Munja“,
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo,
 • sRCE,
 • Ambasada Mađarske u BiH i
 • Univerzitet u Sarajevu (Erasmus Mundus).

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu predstavila je svoje djelovanje u oblasti međunarodne saradnje sa posebnim akcentom na program Erasmus Mundus i pripadajuće mu projekte koji omogućavaju razmjenu studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (više na www.erasmus-unsa.ba). Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet u regionu koji je učestvovao u 19 projekata Erasmus Mundus programa, među kojima su i projekti koji su predstavljeni na ovom sajmu: četiri novoodobrena projekta (SIGMA, EUROWEB+, GreenTECH i SUNBEAM) i dva postojeća projekta (JoinEU-SEE PENTA i ERAWEB), odnosno ukupno šest projekata na koje će se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu ali i ostalih univerziteta na području Bosne i Hercegovine moći prijaviti za akademsku 2015/2016. godinu.

Glavni organizator Petog sajma stipendija je Univerzitet u Sarajevu - služba za međunarodnu saradnju, dok su partneri Fondacija kralja Baudouina iz Belgije, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i portal stipendije.ba kao medijski partner.

Zahvaljujući uspješnoj organizaciji prethodnih i ove godine, Sajam stipendija je stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje.

Peti sajam stipendija

Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira Sajam stipendija u Sarajevu i to peti po redu. Sajam će se održati 16. oktobra 2014. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Sajam stipendija je jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Učešće na Petom sajmu stipendija do sada je prijavilo 27 institucija koje će predstaviti različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.). Zahvaljujući organizaciji prethodnih godina, Sajam stipendija je stekao status događaja koji promiče širenje i podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kako u Bosni i Hercegovini tako i izvan nje.

Dosadašnje posjete premašivale su broj od 5.000 posjetilaca, a nadamo se da će posjeta sajmu ove godine biti još veća. Posjeta sajmu je, naravno, besplatna.

Glavni organizator je Univerzitet u Sarajevu, dok su partneri Fondacija kralja Baudouina iz Belgije i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Portal stipendije.ba je medijski partner koji i ove godine prati manifestaciju od početka organizacije pa do kraja.

Kao i do sada, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu predstavit će program Erasmus Mundus i pripadajuće mu projekte koji omogućavaju razmjenu studenata, nastavnika i saradnika između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (više na www.erasmus-unsa.ba). Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet u regionu koji je učestvovao u dosadašnjih 15 projekata Erasmus Mundus programa, te će na ovom sajmu predstaviti četiri novoodobrena projekta (SIGMA, EUROWEB+, GreenTECH i SUNBEAM) i dva postojeća projekta (JoinEU-SEE PENTA i ERAWEB), odnosno ukupno šest projekata na koje će se studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu ali i ostalih univerziteta na području Bosne i Hercegovine moći prijaviti za akademsku 2015/2016. godinu. 

Univerzitetu u Sarajevu dodijeljena institucionalna akreditacija

Analizirajući izvještaj Komisije stručnjaka kao i preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je ocijenilo da su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje institucionalne akreditacije, te je 18.09.2014. godine donijelo Rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu dodjeljuje institucionalna akreditacija.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Komisije za ocjenu usklađenosti rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu, a na osnovu zaključka sa 17. sjednice Stručnog kolegija Agencije, održane 26.09.2014. godine, donijela Rješenje da se u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini izvrši upis visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu je, u organizacionom pogledu, velika i složena javna ustanova čiju osnovnu strukturu danas čini trideset organizacionih jedinica: dvadeset i dva fakulteta, tri akademije i pet naučnoistraživačkih instituta, unutar šest grupacija iz područja društvenih, humanističkih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka te umjetnosti. Među pridruženim članicama Univerziteta su Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka i Zemaljski muzej BiH te druge univerzitetske jedinice.

„Osnovno strateško opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu. Pored internacionalizacije kao jednog od ključnih strateških ciljeva, Univerzitet ima za cilj kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje te ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom te širem društvenom kontekstu i okruženju“, naglašava prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu.

Kao vodeći univerzitet u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu se ne ograničava samo na pitanje domaće institucionalne akreditacije već je činio i značajne korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa. Kao uspješne primjere programske akreditacije, navodimo da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio akreditacije od nekoliko akreditacijskih kuća: Bureau Veritas (ISO 9001:2008), AQA, EFMD (EPAS), kao i uspješno okončan proces međunarodnog akreditiranja studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od ASIIN-a, njemačke akreditacione agencije. Riječ je o četirima studijskim programima prvog ciklusa studija: „Automatika i elektronika“, „Elektroenergetika“, „Računarstvo i informatika“ te „Telekomunikacije“. Također, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je poduzeo odgovarajuće korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa.