7
                  Informacioni sistem za elektronsko izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomama studenata UNSA
ISSS Diplome
5
HR UNSA
7
15°C
18.09.2014
četvrtak
djelomično oblačno
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
ISSS UNSA analiza ostvarenih rezultata ispita ... po visini i dubini
8
Informacije
2767
ISSS UNSA integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

ISSS UNSA - nova verzija 4.1

Obavještavaju se svi korisnici informacionog sistema ISSS UNSA da je 03.09.2014 aktivirana nova verzija 4.1. Nova verzija donosi određene izmjene koje u značajnoj mjeri unapređuju funkcionalnosti postojećeg sistema, naročito u oblasti sigurnosti i zaštite podataka, pojedinih modula i internih procedura te korisničkog grafičkog okruženja.

Glavne promjene odnose se na:

 • unapređenu proceduru otvaranja nove akadamske godine,
 • unapređenje modula za godišnju verifikaciju studenata - postojećih korisnika sistema,
 • novo vizuelno okruženje svih kategorija korisnika - metro style design,
 • responsive design.

Javni dio sistema ISSS u potpunosti podržava responsive design, najnoviji pristup u dizajniranju web baziranih sistema. Ukratko, sistem podržava sve moderne uređaje koje se danas koriste za pristup Internetu, uključujući

 • desktop (stolne) računare,
 • laptop (prenosne) računare,
 • tablete,
 • moderne smart mobilne telefone,

Kao što demonstrira gornja slika, sistem se automatski prilagođava grafičkoj rezoluciji i tehničkim mogučnostima uređaja sa kojeg se pristupa sistemu ISSS, bez potrebe bilo kakvog prilagođavanja (zumiranja) od strane korisnika.

Kao i uvijek, vodilo se računa da način rada za korisnike bude u priličnoj mjeri nepromijenjen u odnosu na prethodne verzije sistema.

Svim referentima studentskih službi će biti dodijeljena detaljna uputstva o načinu rada i postupanja sa ovim novim funkcionalnostima sistema tokom stručne edukacije i workshop-a koji su planirani za mjesec septembar 2014.

UNIVERZITET U SARAJEVU
UNIVERZITETSKI TELE-INFORMATIČKI CENTAR UTIC
Odjel za razvoj informacionih sistema Univerziteta u Sarajevu i tehničku podršku

Aktivacija nove akademske godine

 • Obavještavaju se organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu (fakulteti/akademije) da je dana 01.09.2014. u sistemu ISSS UNSA uspješno izvršena interna procedura pActivate_part_1 - aktivacija nove 2014/15 akademske godine.

Aktivacija nove školske godine između ostalog omogućuje:

 • upis studenata u novu 2014/2015 godinu na sve semestre, odsjeke, smjerove i cikluse studija,
 • kreiranje i izdavanje svih potvrda i uvjerenja,
 • obavljanje ispita u septembarskom roku akademske 2013/2014 godine, kao i
 • kreiranje plana i programa.

Kada su u pitanju ispitni rokovi, sistem ISSS će do oktobra 2014 godine biti podešen za školsku 2013/2014, nakon ćega će se izvršiti interna procedura pActivate_part_2, što će omogućiti pripremu ispitnih rokova za januar 2014/2015.

Aktiviranje procedure pActivate_part_1 treba da slijede odgovarjuće akcije studentskih službi u svom okruženju sistema ISSS. Ovdje dajemo pregled najvažnijih:

1. Postavke fakulteta


• Izborom opcije Postavke sistema u polje 'Trenutna školska godina' potrebno je upisati “2014/2015”
• Novouneseni podaci se ažuriraju u sistemu klikom na tipku <upiši>.

Napomena: prije nego što se krene na tačku 2. tj. na kreiranje liste semestara za novu akademsku godinu, ukoliko je potrebno kreiraju se novi odsjeci i smjerovi. Ove aktivnosti se mogu realizirati isključivo u prostorijama UTIC-a.

2. Kreiranje liste semestara za novu akademsku godinu

Potrebno je dodati svaki semestar za novu akademsku 2014/15 godinu.

3. Kreiranje linijskih grupa za sve odsjeke i smjerove

Kreiranje odgovarajućih linijskih grupa u novoj akademskoj godini je obavezno za sve semestre. Ukoliko se ne kreiraju linijske grupe u određenom semestru, sistem neće dozvoliti upis studenata u taj semestar.

4. Upis studenata u novu akademsku godinu

Nakon prethodno izvršenih koraka može se pristupiti upisivanju studenata u sve semestre nove školske 2014/2015 godine.

 • u slučaju da se vrši upis studenata u prvi semestar I ciklusa  studija, a fakultet je imao prijemni ispit kroz sistem ISSS, može se izvršiti pretraga i preuzmanje matičnih podataka sa prijemnog ispita
 • Ukoliko se vrši upis studenata u prvi semestar II ili III ciklusa studija, a student je završio prethodni ciklus na istom fakultetu, može se izvršiti pretraga i preuzmanje matičnih podataka sa prethodnog ciklusa.

5. Kopiranje plana i programa

Na osnovu pismenog zahtjeva, administrator sistema ISSS studenskih službi svakog fakulteta može doći u prostorije Univerzitetskog tele-informatičkog centra i izvršiti kopiranje nastavnog plana i programa sa 2013/2014 na 2014/2015 u sigurnosnom, zaštićenom okruženju lokalne mreže. 

Napomena u vezi aktivnosti kopiranja plana i programa:

 • obavezno je potrebno izvršiti najavu dolaska u prostorije UTIC-a,
 • po kopiranju, obavezno je izvršiti detaljan pregled i provjeru kopiranog plana i programa za novu 2014/2015 godinu. To uključuje pregled, provjeru i eventualnu ispravku svih predmeta na svim odsjecima/smjerovima, njihovih pripadajućih šifri, broj predavanja i vježbi, kao i profesora koji su povezani sa navedenim predmetima.

Ukoliko je potrebna neka promjena podataka, ista se mora odmah uraditi na licu mjesta.

Ostale procedure i postupci u vezi aktiviranja nove akademske godine su ranije proslijeđene svim studentskim službama u pismenoj formi.

UNIVERZITET U SARAJEVU
UNIVERZITETSKI TELE-INFORMATIČKI CENTAR UTIC
Odjel za razvoj informacionih sistema Univerziteta u Sarajevu i tehničku podršku

Nagradno takmičenje - “Moje putovanje Evropom”

EU Info centar objavljuje nagradno takmičenje: „Moje putovanje Evropom

Nagradno takmičenje za sve mlade turiste. Pokušaj da odgovoriš na pitanja: Koje si zemlje Evropske unije posjetio/la? Koji je bio najzanimljiviji dio tvog putovanja u zemlje Evropske unije? Šta si naučio/la tokom tog putovanja? Da li su se tokom tog putovanja stvorila neka zanimljiva prijateljstva? Opiši najzanimljivije detalje sa svog putovanja Evropom i osvoji nagradu po svom izboru.

U nagradnom takmičenju učestvuju mladi iz BiH koji, do 31.08.2014, na email adresu info@EUIC.ba pošalju fotografije i kratku reportažu o svom putovanju zemljama Evropske unije.

Izvor: http://euinfo.ba/nagradno-takmicenje-moje-putovanje-evropom/

Konkurs za angažman volontera u Rektoratu

Rektorat Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za angažman volontera u Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

(1)    pozicija

 Uvjeti:
 -    studenti završnih godina I ili II ciklusa,
 -    tehničke vještine (MS Office),
 -    znanje engleskog jezika (po mogućnosti još jednog svjetskog jezika).

Kandidati dostavljaju:
 -    Europass CV,
 -    motivaciono pismo,
 -    pismo preporuke,
 -    certifikat o znanju engleskog jezika (minimum B2),
 -    certifikat o znanju drugog jezika (minimum B2).

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno na adresu:

Univerzitet u Sarajevu
Služba za međunarodnu saradnju
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo

Prijave se mogu dostaviti do 05.09.2014. godine. 

Angažman volontera obuhvata sljedeće aktivnosti:
•    pripremanje informacija o ponuđenim sporazumima o saradnji na temelju dostavljenih inicijativa;
•    pripremanje informacija u vezi sa inicijativama za saradnju;
•    pripremu i učešće u orijentacijskom programu koji se organizira za strane studente;
•    pripremu i učešće u orijentacijskom programu koji se organizira za studente Univerziteta u Sarajevu koji učestvuju u mobilnosti;
•    obradu informacija potrebnih za štampanje materijala o fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku;
•    pripremanje informacija u vezi sa posjetama stranih delegacija našem univerzitetu;
•    pripremanje informacija u vezi sa posjetama predstavnika našeg univerziteta stranim univerzitetima;
•    pomoć u organizaciji ljetnih škola,
•    pomoć u organizaciji i održavanju info dana,
•    ispomoć u drugim poslovima koje obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.

Poslovi će se obavljati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, njegovih organizacionih jedinica te na drugim mjestima gdje svoje poslove obavljaju predstavnici Službe za međunarodnu saradnju.